ویدئو  سخنرانی دکتر یوسف زین العابدین در همایش ژئوپلیتیک شیعه

ویدئو سخنرانی دکتر یوسف زین العابدین در همایش ژئوپلیتیک شیعه

ارائه مقاله "جایگاه شیعه در ژئوپلیتیک پست مدرن" توسط دکتر یوسف زین العابدین ـ آبان ماه 91 ـ...

برگزاری سمینار یک روزه با موضوع آینده پژوهی با همکاری آموزش و پرورش و انجمن ژئوپلیتیک ایران ـ شعبه گیلان

برگزاری سمینار یک روزه با موضوع آینده پژوهی با همکاری آموزش و پرورش و انجمن ژئوپلیتیک : با حضور بیش از 120 تن از اعضاء انجمن ژئوپلیتیک ایران ـ شعبه گیلان و مدیران و کارکنان آموزش و پرورش استان گیلان، سمینار یک روزه با موضوع آینده پژوهی در یکی از سالنهای همایش آموزش و پرورش برگزار گردید.

در این همایش سه تن از اساتید انجمن ژئوپلیتیک ایران_شعبه گیلان ضمن سخنرانی، ابعاد مختلف موضوع را مورد بررسی قرار دادند و در پایان به صورت میزگرد به تبیین وجوه آینده پژوهی به ویژه بخشها و مؤلفه های مربوط به جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک پرداختند.