ویدئو  سخنرانی دکتر یوسف زین العابدین در همایش ژئوپلیتیک شیعه

ویدئو سخنرانی دکتر یوسف زین العابدین در همایش ژئوپلیتیک شیعه

ارائه مقاله "جایگاه شیعه در ژئوپلیتیک پست مدرن" توسط دکتر یوسف زین العابدین ـ آبان ماه 91 ـ...

انعقاد تفاهم نامه بین انجمن ژئوپلیتیک ایران_ شعبه گیلان و اداره کل آموزش و پرورش استان

در راستای همکاری های مشترک فیما بین انجمن ژئوپلیتیک ایران_ شعبه گیلان و اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان، تفاهم نامه همکاری های مشترک از سوی مدیر کل آموزش و پرورش استان گیلان و رئیس انجمن ژئوپلیتیک ایران _ شعبه گیلان به امضاء رسید.در این تفاهم نامه هر کدام از طرفین با قبول تعهداتی چند ، برای برگزاری بسیاری از فعالیتهای علمی، آموزشی، پژوهشی، برگزاری دوره های ضمن خدمت، کاربردی و بازدید از مراکز طرفین، حمایت از پایان نامه ها و...اعلام آمادگی نمودند.